hits

Den som ser handling i ikke-handling og den som ser ikke-handling i handling er virkelig vis

Den som ser handling i ikke-handling og den som ser ikke-handling i handling er virkelig vis

Finnes Gud? Eksisterer det en skaper? Før jeg går inn på de spørsmålene der så er det noen sitater som er interessant å reflektere over:

Hva legger dere i disse begrepene?

1) Verden eller Universet er intelligent skapt.
2) Bhagavad Gita har et velkjent sitat: "Den som ser handling i ikke-handling og den som ser ikke-handling i handling er virkelig vis". Hva menes med det?


Da vil jeg komme med enda mer utfordrende spørsmål:

1) Er virkelig Trump eller vi andre de som egentlig gjør handlinger i verden uansett hva det er?
2) Hvis ikke - hvilke krefter/kraft - er da handleren? "Doer" på engelsk.

Å undersøke mer hva opplevelser og handlinger har med å gjøre er interessant. Det skal jeg forsøke å gjøre litt i denne bloggen som kan få en til å reflektere ekstra på de spørsmålene jeg stiller og det som skrives her. Og hvilken rolle skaper - verden - vi ,som individer har. Og alt henger sammen. Skaper /årsak til skapelse er også et annet. En metafor eller analogi for upersonlig skaper og skapelse ,som nevnt i Vedaene (Isvara ,Makrokosmisk Sinn eller Kausal Kropp,Universet eller Gud) er en edderkopp,som lager vev. Materiale til vevet(skapelsen) til edderkoppen kommer fra seg selv - den skaper vev(verden),men blir ikke til verden(som en person),men er en upersonlig kilde til all skapelse i verden. Nå er jo essensen av skapelse,upersonlig skaper og vi mennesker det samme - bevissthet eller selvet,som er alltid tilstedeværende ,uforanderlig,full,hel,komplett og ikke-dualistisk.(jeg kaller det også noen ganger for ikke-dual)

Swami Paramarthananda stiller spørsmålet om Gud eksisterer og man kan lese mer om det utdypende i denne avskriften fra en av hans satsang,som man kan lese mer her.  Jeg vil presentere deler av det i denne bloggen som ser på hvem er det som egentlig handler,skaper og legger til rette for skapelse i verden gjennom vedaenes - vedantas øyne/visjon: 

EKSISTERER GUD av Swami Paramarthananda
Hvis noen stiller spørsmålet om bevissthet eksisterer eller ikke, hva vil være ditt svar? Er du bevisst på omgivelsene eller ikke? Hva vil du si? Spørsmålet er mulig,fordi du er et bevisst vesen. Derfor er spørsmålet mulig bare på grunn av eksistensen av bevissthet alene. 
Derfor er det latterlig å be om bevis for at Gud eksisterer. Vidyaranya sier i Panchadasi:

jihvā mē nāsti vēstiptihi lajjāyai kēvalam ythā

Det er som en person,som spør om jeg har tunge eller ikke. Det er selv-mostridende og latterlig. På samme måte spørsmålet om bevissthet eksisterer eller ikke er et latterlig spørsmål. Og når vi stiller spørsmålet om Gud eksisterer eller ikke så er det også latterlig om vi stiller det. Bevisstheten er Gud.  Hvis en person spør om bevis for Gud sin eksistens så må du ikke gi noe bevis. Bevis er ikke problemet, men heller gi definisjon på Gud. Da vil han ikke stille spørsmålet om bevis. Hvis han stiller spørsmål om bevis etter å ha fått definisjonen på Gud så beviser det at han dummer seg ut. 

Hvis jeg har definert Gud skikkelig og en person stiller spørsmål om eksistensen av Gud så beviser det bare at personen ikke har lyttet skikkelig nok på definisjonen. Selv en ateist kan ikke stille det spørsmålet om Gud eksisterer ,fordi selv han har bevissthet. 
Om det er en vitenskapsmann,ateist,agnostiker som tviler på Gud sin eksistens så har de ikke blitt skikkelig fortalt hva definisjonen på Gud er. Så først snakk om definisjonen av Gud. Bevissthet eller Chaitanyam er Gud. 

For det andre - hva er beviset for Gud? Hva er vårt svar? Alle opplevelser du har skyldes bevissthet. Derfor er hver opplevelse et bevis for eksistensen av Gud. 


Swami Paramarthananda, kvalifisert lærer av tradisjonell Vedanta sampradaya og tidligere elev av Swami Dayananda. 

Det er sterke ord fra Swami Paramarthananda. Jeg har full tillit til hvordan Vedaene blir presentert gjennom en kvalifisert lærer i Tradisjonell Vedanta - Sampradaya. Det jeg kommer med er smakebiter og man må undersøke selv om man har tillit til skriftene fra Vedaene om det er sant eller stemmer. Paramarthananda har et veldig godt poeng - hvordan man har fått vite hva definisjonen av Gud er det essensielle her. Det er mye merkelige og utydelige definisjoner i ulike kilder og i verdenen. Her er det mye subjektive meninger. Og sannhet er objektiv og upersonlig om hvem vi er eller definisjon av Gud. Jeg stilte noen interessante spørsmål i starten og vi har for lett å tro at Gud er ond eller vil oss vondt når det er elendighet og destruktive ting i verden. Men når man undersøker gjennom middel til Selv-kunnskap,som Vedanta viser til så vil man forstå at all ondskap og destruktive krefter stammer fra IGNORANS - og ikke fra Gud /Upersonlig skaper i seg selv. Gud eller upersonlig makrokosmisk intelligens - skaper tilrettelegger hvordan verden er gjennom ulike energier(Gunas som det heter på sanskrit). Jeg skal i fremtidige blogger skrive mer om Karma Yoga,Verdi av Verdier,Dharma og Gunas(mikrokosmisk) mm. 

James Swartz(Vedanta lærer) skriver i en e-satsang om hvorfor noen sekulære personer har så mye motstand mot ideen om Gud. Og ser på Gud som en person i himmelen som driver med å gir mennesker belønning og straff. Det er et vesen ja - men upersonlig vesen ,som tilrettelegger og er opptatt av helheten i eksistensfeltet - verden. Det er mekanismer,som vi ikke kan "se" - men som er der og som vi ikke har kontroll over naturlig nok. Plato forsto at det er evig ide av alt f.eks trær, en arketype som repeterer seg selv. Det er bare kunnskap. Isvara/Gud er intelligens,som har "skrevet" programvaren om f.eks tre og ikke vi mennesker.Vi kan bli bevisst på hvordan alt fungerer. Å forstå Isvara/Gud - Individ/person og verden/skapelsen er en nøkkel til frigjøring og forstå hvem jeg egentlig er. Det er fasinerende å undersøke alt dette i en møysommelig og tålmodig tempo. 

Swami Dayananda, som var en av de mest kjente lærerene innenfor Tradisjonell Vedanta -Sampradaya skriver i artikkelen Vedisk visjon av Gud - noen sitater derfra:

"Vedaene spør ikke oss om å tro på Gud,fordi Gud er ikke noe vi trenger å tro på - men heller vite at Gud er alt som er her."

"Selv en person som avviser Gud avviser egentlig bare hans eget konsept om Gud. Og det å være en rasjonell person så må han avvise det konseptet."

"Du kan ikke unngå spørsmålet : Hva er Gud? Fordi det er en del av din psyke". 

"Du finner deg selv i en given verden med given kropp/sinn/sanse verktøy/kompleks. Det er derfor et barn stiller det grunnleggende spørsmålet : Far, fortell meg hvem har skapt alt dette?"

"Spørsmålet om Gud blir aldri gitt opp. Vet du hvorfor? Spørsmålet ligger bare der,i dvale, fordi et rasjonelt vesen,som du er søker etter svar. Og du kan aldri avvise din egen årsak."

"Dette spørsmålet påvirker ditt personlige liv.Hvis ikke spørsmålet er svart til en viss grad så vil du føle deg utrygg og usikker på deg selv. "

"Faktum er at hele ditt liv er søken etter det ufeilbarlige og hvis du ikke har oppdaget det ufeilbarlige ,så er du utrygg."

"Hvis Gud er en realitet så må jeg definitivt oppdage det. Vedaene forteller meg at Alt som er Isvara(Gud), derfor se på Gud som det". 

"Når jeg ser på kropp/Sinn/Sanse komplekset som er gitt meg så finner jeg ut at det som jeg trodde var maskinvare er egentlig programvare. Alt er kunnskap"

"Skapelse betyr at det er intelligent satt sammen. "

"Du vil finne ut at ditt intellekt og sinn er gjennomtrengt av orden. Den ytre verden er også gjennomtrengt av orden. Alle er gjennomtrengt av orden."

"Dess mer du setter pris på ordenen så vil du gjenkjenne Gud. Hvordan kan man være trygg og avslappet uten å akseptere Isvara/Gud?"

"Din subjektivitet,som kommer fra frykt og usikkerhet, minker. Dess mindre subjektiv du er ,dess mer er du med Isvara/Gud. 
Dess mer tillit du har og du kan slappe av. Du er objektiv. "


Swami Dayananda

Sundari Swartz, en Vedanta lærer tilknyttet Shiningworld sier dette om Isvara/Gud/Totale og upersonlige krefter:

"Dharma feltet styres av Isvara,som er det totale og Isvara trenger ikke andres hjelp. Gunas er upersonlige krefter som alltid er i virksomhet og tilstede i det makrokosmiske sinn. Gunas er bare borte for individet i dyp søvn og nirvikalpa samadhi(opplevelse av ikke-objekter - tomrom). Isvara tar vare på all karma til alle jivas; Dette blir kalt for Isvara srsti. Når selv-kunnskap fjerner ignorans av din sanne natur, som åpenbarer seg som selvet uten innflytelse av ignorans,ren bevissthet så vil du stoppe å projisere Jiva srsti(den individuelle skapelsen) på Isvara. 

Du vil se at det ikke er noenting galt med deg eller det totale. Du vil se det perfekte i alle ting selv om du ikke forstår dem. Denne troen som du har er en sterk Buddhistisk overbevisning at det er noe galt med verdenen, at det burde være annerledes enn den er, og at Jiva/personen må gjøre noe for å bli mer perfekt og når jiva er perfekt så må den jobbe for å få ting bedre. Dette trosystemet er for Karmis, mennesker som tror de er mennesker og handlere.

Selvet er alt som er og hva kan være mer ekspansiv enn det? Hvordan kan noe undervisning være mer kjærlig,som beviser at din sanne natur er parama prema svarupa,ubetinget kjærlighet og alt er deg? Vedanta ser ikke at det er noen andre ; Alle objekter er sett og elsket som selvet uten å dømme. 

Når du virkelig vet dette, så dyrker du alt og alle som selvet, og ikke forskjellig fra deg og er perfekt. Isvara er forstått som herren over skapelsen, men som selvet, så vet du også at du er Isvara, Derfor blir dine verdier til universelle verdier og du følger automatisk dharma ,som handler om å ikke skade noen deler av skapelsen,fordi alt er deg. Samtidig så vet du at som selvet(opplyst jiva) er du ikke under innflytelse av ignorans , så har du ikke all kunnskap om det totale og aksepterer uten betingelser Isvara sin skapelse. "

Sitatet "Den som ser handling i ikke-handling og den som ser ikke-handling i handling er virkelig vis" kan man reflektere endel om og kortversjonen er at når vi forstår hvem vi er og det sitter solid i oss på alle "plan" - inkl kropp og sinn. Da forstår vi at vi allerede er fullkommen,hel,uforanderlig,alltidtilstedeværende,grenseløs,ufødt,ikke-dual bevissthet eller selv. Hele verden,skapelsen,upersonlig skaper,det totale og vår rolle som mennesker ligger i det sitatet. Det vil ta evigheter å forklare det - men jeg har gitt smakebiter i denne bloggen . Selv-kunnskap er er et middel hvor man fjerner ignorans om hvem vi er. 

Gud er absolutt et veldig subtilt emne. En kan ikke bruke vanlig vitenskapelige metoder for å undersøke om hva eller hvem Gud er - og om Gud eksisterer. Men "inference" kan man bruke som er vel også vanlig i vitenskapen? Dvs man kan trekke slutninger utifra visse former for logikk - logisk resonnement osv.

Vi kan undersøke dette selv: Gud er i alt - i det manifesterte og umanifesterte. Vi er mikrokosmos /individuelle - Gud er det totale/makrokosmos/kausale. Det totale/Gud/makrokosmos tilrettelegger for alt det vi opplever og observerer i verden. Det er en form for logikk,som vi kan undersøke selv om det er noe i det.

Definisjon av Gud er problemet i mitt perspektiv og det kan hindre gode,konstruktive,intelligente undersøkelse og analyser. De fleste tror og definerer det som er fra Bibelen. Eller avfeier det uten å gå skikkelig dypt eller grundig i undersøkelsene sine.

Hvis man ser på metaforen en edderkopp (skaper/Gud)som lager vev(verden) - den blir ikke veven(verden og det vi ser og observerer). Og det er upersonlige og objektive krefter. Alle resultater ,hendelser og opplevelser i verden er til det beste for det totale. Og det utspilles endel "lover" som vi kjenner til og ikke kjenner så godt til.

Gud er i alt det manifesterte inkludert alt som har med vitenskap å gjøre inkl fysiske lover,psykologiske lover,moralske/etiske lover mm.

Det er å undersøke den logikken selv og om man ikke aksepterer det så er det ens slutning utifra sine konklusjoner. Og i det umanifesterte(frøtilstand hvor vi "er" hver natt når vi i dyp søvn ikke identifiserer oss med kropp og sinn). Og kvantefysikken kaller det for "ren" potensiale vel.

Årsak - kausale krefter er mer subtilt enn det vi kan oppfatte og observere i verden så vi trenger "inference" - trekke slutninger som metode for å sjekke ut logiske slutninger eller resonnement i våres undersøkelser av Gud. Det er ikke blind tro man er ute etter - vi undersøker selv om jeg viser litt til hvordan den type metodikk fungerer for å se at vi er en del av noe "større" - det totale - som man kan kalle for Gud. Det er veldig logisk i mitt perspektiv og utifra de undersøkelser og analyserer jeg har jobbet med i flere år ifm emnet som skapelse - skaper - skapte osv. Men man får jo respektere at andre har sine meninger om det. Fasiten og sannheten har vi ikke kontroll over.

En må stole på sin dømmekraft og det som er naturlig for en. Jeg presenterer hva jeg har tillit til i mine undersøkelser. En får stole og ha tillit til det som er naturlig som nevnt. 

KILDER man kan lese mer utdypende og reflektere mer over,som har med Vedanta undervisningen til Swami Paramarthananda og andre å gjøre ifm emnet det totale(Gud),verden og det individuelle(jiva):
1) The Big Picture - Swami Paramarthananda
2) Discover Vedanta - Neema Majmudar - The Individual and the total
3) Bringing Isvara/God into one`s life - Swami Dayananda
4) Isvara and software - James Swartz
5) Vedic vision of God - Swami Dayananda
6) The Do-gooder is not the doer - Sundari

Og jeg har skrevet en liten blogg om Skapelse - Upersonlig Skaper - Makrokosmisk Intelligens.  Som beskriver det totale/skapelse/skaper/Gud eller Makrokosmisk Intelligens. 
I bloggen Pratibasika - subjektiv erfaring,tolkning og magisk tenkning er jeg inne på individ/personens tolkning og erfaringer.

10 kommentarer

David Storoy

20.09.2017 kl.14:36

Bede Clifford/Advaita Acadamy:

In the vision of traditional Vedanta there is isvarra's world and there is your own world. Isvarra's world is not our creation. Our subjectivity is our creation. The world is the given and we are not the giver and never can be. This is the vision as unfolded by Swami Dayananda. This is not to say that the reality of God and the reality of ourselves is not one and the same. However we are never consciousness as creator we are consciousness in the form of an individual.

David Storoy

21.09.2017 kl.08:36

Gud er absolutt et veldig subtilt emne. En kan ikke bruke vanlig vitenskapelige metoder for å undersøke om hva eller hvem Gud er - og om Gud eksisterer. Men "inference" kan man bruke som er vel også vanlig i vitenskapen? Dvs man kan trekke slutninger utifra visse former for logikk - logisk resonnement osv.

Vi kan undersøke dette selv: Gud er i alt - i det manifesterte og umanifesterte. Vi er mikrokosmos /individuelle - Gud er det totale/makrokosmos/kausale. Det totale/Gud/makrokosmos tilrettelegger for alt det vi opplever og observerer i verden. Det er en form for logikk,som vi kan undersøke selv om det er noe i det.

Definisjon av Gud er problemet i mitt perspektiv og det kan hindre gode,konstruktive,intelligente undersøkelse og analyser. De fleste tror og definerer det som er fra Bibelen. Eller avfeier det uten å gå skikkelig dypt eller grundig i undersøkelsene sine.

Hvis man ser på metaforen en edderkopp (skaper/Gud)som lager vev(verden) - den blir ikke veven(verden og det vi ser og observerer). Og det er upersonlige og objektive krefter. Alle resultater ,hendelser og opplevelser i verden er til det beste for det totale. Og det utspilles endel "lover" som vi kjenner til og ikke kjenner så godt til.

Gud er i alt det manifesterte inkludert alt som har med vitenskap å gjøre inkl fysiske lover,psykologiske lover,moralske/etiske lover mm.

Det er å undersøke den logikken selv og om man ikke aksepterer det så er det ens slutning utifra sine konklusjoner. Og i det umanifesterte(frøtilstand hvor vi "er" hver natt når vi i dyp søvn ikke identifiserer oss med kropp og sinn). Og kvantefysikken kaller det for "ren" potensiale vel.

Årsak - kausale krefter er mer subtilt enn det vi kan oppfatte og observere i verden så vi trenger "inference" - trekke slutninger som metode for å sjekke ut logiske slutninger eller resonnement i våres undersøkelser av Gud. Det er ikke blind tro man er ute etter - vi undersøker selv om jeg viser litt til hvordan den type metodikk fungerer for å se at vi er en del av noe "større" - det totale - som man kan kalle for Gud. Det er veldig logisk i mitt perspektiv og utifra de undersøkelser og analyserer jeg har jobbet med i flere år ifm emnet som skapelse - skaper - skapte osv. Men man får jo respektere at andre har sine meninger om det. Fasiten og sannheten har vi ikke kontroll over.

David Storoy

22.09.2017 kl.13:44

Knowledge of God

Ram (James Swartz) - September, 2017

Tags: god

Share Link: http://www.shiningworld.com/site/satsang/read/3356

James: This article is based on a transcript of one of Swami Paramarathanada?s talks:

What Is God?

David Storoy

27.09.2017 kl.08:43

Two Creation Theories

Sundari (Isabella Viglietti) - September, 2017

Tags: creation

Share Link: http://www.shiningworld.com/site/satsang/read/3441

Sundari: Both theories of creation are explained and accepted by Vedanta, evolution and spontaneous creation. How you see it depends on your perspective and self-knowledge. Direct or indirect knowledge? If you look at Creation as the self, it is spontaneous and instant ? or you could say there is no creation, only you. If you look at it as the jiva, Creation evolves. The self does not evolve, and neither does Isvara.

In Maya, the apparent reality, or Creation, there are two forces: knowledge and ignorance. Ignorance creates involution, which is the self apparently identified with matter or objects, apparently under the spell of ignorance. Knowledge creates evolution, the attempt of consciousness to disentangle itself from matter (i.e. from identification with the objects or ignorance).

Isvara, pure sattva operating Maya, is not evolving and is not contaminated or influenced by rajas and tamas. As pure sattva, Isvara is the cause of Maya, not its effects. This is the confusing part because Isvara also appears as a jiva, or subtle body, and as such is also the effect of Maya. Therefore it is both evolving and involving. The effects of Maya are called mithya, i.e. that which makes the apparently real appear real. Isvara is not really the effect of ignorance; it only appears as the apparent effect in a different form.

Prakriti is the subtle cause of matter and energy. Therefore prakriti is matter in seed form. It seems conscious because it borrows its light from awareness. The world and all external objects, whether gross matter or subtle matter, are comprised of prakriti. Prakriti has three qualities, the three gunas, which reflect the self and seem to conceal it, but do not really conceal the self, because nothing can conceal it.

David Storoy

05.10.2017 kl.11:15

Helping can be a tricky thing without dispassion and healthy boundaries. Ramana did not crusade against injustice, because he understood that the world is the way it is and it will always be that way. ?Do-gooders,? as we call them, are not that popular with Isvara. This is because this kind of mind usually believes that it knows better and sets out to ?save? the world. This is not a good motivation for doing anything to help, because you are assuming you know more than Isvara does in delivering karma. Vedanta says it is all about motivation. Why not help if everything is perfect? Your helping is also perfect. If it is your nature to help or make a contribution to suffering innocents or people, you will help. If not, not. If it is your nature to sometimes help and sometimes not, then that is the way Isvara created you.

Mythology and Isvara?s Psychological Order

Sundari (Isabella Viglietti) - September, 2017

Tags: mythology / isvara

Share Link: http://www.shiningworld.com/site/satsang/read/3414

David Storoy

22.10.2017 kl.09:18

The Upanishads, the source texts on which Vedanta, the Science of Consciousness, is based,

present the creation of the universe in two ways: (1) as an effect of a prior cause (karana-karya

vada) and (2) as a projection, like a dream (ajativada). Cause and effect is easiest to

understand. As such it is suitable for beginning and intermediate inquirers. The projection

teaching is much more challenging because it can only be appreciated by a very subtle mind. It

is often touted as the ?final? teaching because the idea of causality tends to obscure the fact

that our suffering is due to ignorance, not the result of uncontrollable forces: the circumstances

of one?s birth i.e. the law of karma. One?s destiny is difficult to change but ignorance is

relatively less difficult to remove, once you know what it is.

-Mandukya upanishad og Gaudapadas karika - commentaries by James Swartz

David

06.11.2017 kl.16:20

This is the cause and effect teaching: there is only one awareness out of which everything arises and depends upon, but awareness is always free of the objects. Awareness is adjata,unborn. Vedanta is the path of the unborn because it reveals that although there appears to be a creation, nothing ever really happened from awareness? point of view. All objects are made up of awareness and dissolve back into awareness in that they appear in the mind and the mind appears in awareness. The mind (subtle body), like all objects, is an object known to you, awareness. The thoughts that appear in the mind belong to the gunas: Isvara.

The Cause and Effect Teaching

The apparent reality (mithya) is a union of paraprakiti or higher reality (meaning Isvara or brahman) and aparaprakiti (jiva) lower reality. Their common identity is uparaprakriti: awareness. Awareness is the both the intelligent cause, that which shapes the materials into form (without ever losing or modifying its own nature), and the material substance, meaning the effect from which the forms are created, like the spider?s web emerges from the spider and is made up of the spider. As consciousness is non-dual, there is no real world. When maya appears, awareness plus the gunas becomes Isvara, the Creator. Isvara or brahman is the name for all forms, not for a particular form.

Isvara is not a doer or a samsari. From the jiva?s point of view, Isvara is unlimited and the jiva is limited. From awareness? point of view, both Isvara and jiva are limited. Even though Isvara is omniscient relative to the jiva (because only Isvara has knowledge of all objects) Isvara, like the jiva,depends on awareness to exist. Although Isvara is not conditioned by maya and is conscious and the jivais conditioned by maya and is not conscious, both Isvara and the jiva are reflected awareness and make up the apparent reality. Therefore neither Isvara nor the jiva are real, ?real? being defined as ?that which is permanent.?

Maya, the power to delude (ignorance), is a power that exists in awareness so although its appearance gives rise to the apparent reality, maya is neither real nor unreal. Maya creates the categories of real and unreal. Without maya, there is no creation, no jiva and no Isvara. It is very important to remember that maya only covers a very small portion of awareness, because awareness cannot be covered. Awareness is that which knows maya, the apparent covering. Awareness does not create, but maya creates the apparent duality with apparent doers, jivas being the small doers and Isvara being the big doer. Once maya is transcended, i.e. non-duality and duality understood, ignorance falls away and only awareness remains.

Isvara, or Brahman, Is the Name for All Forms, Not a Form

Sundari (Isabella Viglietti) - April, 2014

Share Link: http://www.shiningworld.com/site/satsang/read/6

David

14.03.2018 kl.18:23

Isvara Is Permanent and Impermanent

Ram (James Swartz) - September, 2014

Share Link: http://www.shiningworld.com/site/satsang/read/483

David

02.09.2018 kl.11:42

DMT and the Causal Body

Ram (James Swartz) - August, 2013

Share Link: http://www.shiningworld.com/site/satsang/read/292

David

05.11.2018 kl.10:01

What is God by Swami Paramarthananda

http://shiningworld.com/site/files/pdfs/contributions/What_is_God.pdf

Skriv en ny kommentar

David Storoy

David Storoy

45, Bergen

Jeg skriver en del om tradisjonell Advaita Vedanta Sampradaya i bloggen og har vært student siden november 2014. Vedanta er kunnskapsbasert og blir kalt for bevissthetsvitenskap. Det er en metodikk for å undersøke ens erfaringer i hverdagen gjennom selv-gransking(kontemplasjoner, logisk tankegang,lytte til en kvalifisert lærers undervisning av Vedanta skrifter),som kunnskapsmiddel(Selv-kunnskap). Det er en 100 % objektiv og upersonlig basert metodikk blottet for egne personlige meninger,synsinger og ideer. Metoden avslører hvem vi er etter møysommelig og forsiktig undersøkelse over tid. Selv-kunnskapen jobber da i mitt kropp- og sinn-verktøy. James Swartz er min lærer og har over 50 års erfaring som Vedanta lærer. Han har gått i lære hos Swami Chinmayananda og Swami Dayananda Saraswati. Sundari Swartz er også en lærer jeg følger tilknyttet Shiningworld,som er hjemmesiden til James Swartz - shiningworld.com Vedanta står for slutten av all kunnskap. Man slutter å søke etter erfaringer,fordi man har forstått eller realisert hva man har søkt hele tiden(selv/bevissthet/ubetinget kjærlighet). Vi forstår/realiserer at vi erfarer oss selv hele tiden. Vi har ikke et erfaringsproblem,men kunnskaps(identitetsproblem). Kilden til Vedanta er hovedsaklig Upanishads(som er i slutten av alle Vedaene) samt Bhagavad Gita og Brahma Sutras. Vedanta er ingen tro eller filosofi, men en praktisk metode av å undersøke din erfaring av virkeligheten. Trinn for trinn fører det til fjerning av ignorans om din sanne natur og til frigjøring,som er alle åndelige veiers mål. Resultatet blir at jeg er fullstendig tilfreds om hvem jeg er uansett hva som skjer i livet. Det betyr at jeg er tilfreds om at jeg er selvet og tilsynelatende individet(jiva) i verden som det er. Jeg føler ikke noe behov for å endre på noe i meg selv,andre og i verden. Når selvkunnskapen og vedanta ikke-dualitet visjonen sitter stødig i ens kropp og sinn:Jeg forstår og er ikke i tvil om at jeg er glede,ubetinget kjærlighet,grenseløs og fullkommen Selv/Bevissthet(min sanne identitet og natur). Sat-Chit-Ananda=Eksistens-Bevissthet-Grenseløs betyr alle det samme om hvem jeg er - selv/bevissthet. Det er ikke blind tro,men avhenger av min selv-gransking om det er noe i det som er hovedessensen i vedanta ikke-dualitet visjonen om hvem jeg er. Selv-kunnskapen vil utfolde i meg selv og vise hvem jeg er etter at ignorans er fjernet. Det krever tålmodig og møysommelig arbeide over langt tid. Jeg er takknemlig til kvantefysikere Erwin Schrødinger og Werner Heisenberg samt den indiske spirituelle læreren Deepak Chopra blant annet for inspirasjonen til å følge tradisjonell Vedanta. Om du ønsker å komme i kontakt med en kvalifisert tradisjonell Vedanta lærer så finnes det veldig dyktige lærere nevnt under emnet CONTACT(oppe til høyre på http://www.shiningworld.com/site/).

Kategorier

Arkiv