hits

mars 2013

Hvordan møte det i hverdagen og hente frem ubrukte ressurser som ligger bak vår skyggeside

Hva er SHADOW SELF ? skygge selvet .Tanker rundt dette og selvhealing: ? som har både med våre undertrykkete negative og positive(potensiale) følelser og tanker å gjøre 6 steg oversettelse no...

Brukermedvirkning,medmenneske og medfølelse. Hvordan heve kvaliteten og forståelsen av hva brukermedvirkning innebærer.

Den beste lærdommen og utdannelsen er gjennom Livets Skole. Og å lære det å være medmenneske og ha medfølelse/compassion kan man ikke fullt ut leve gjennom ensidig teoretisk utdanning. Men det sist...

Personlige dype og subtile erfaringer handler om intuitiv kunnskap og visdom

Personlige erfaringer må taes mer på alvor. Verden er kompleks. Kunnskap et viktig emne. Men måten man henter opp kunnskap og informasjon om hva som er bra eller ikke for en i forebyggende helse el...

Norge har mye å lære av alternative behandlere ifølge lege og homeopat Leif Ims

http://www.aftenposten.no/nyheter/--Norge-har-mye-a-lare-av-alternative-behandlere-7147715.html#.UUdIYFetrRN Kan ikke basere alt på etablerte sannheter Ims er helt uenig med Gundersen og andre so...

Hovedfokuset på medisinering og diagnoser må bort i psykiatrien og inn med nytenkning samt medikamentfrie behandlingstilbud

Jeg blir sint og opprørt over en sånn lite innsikt over menneskepsyken,sinnet og bevisstheten noen som kaller seg leger,psykiatere og psykologer har. Engasjementet i Hvite Ørn blir ikke mindre når ...

Placeboeffekten Bevissthetens mysterium Energimedisin Kroppens selvhelbredende krefter

Placeboeffekten Bevissthetens mysterium Energimedisin Kroppens selvhelbredende krefterJeg har tatt noen utdrag fra magasinet Visjon nr 1/13 om selve placeboeffekten og bevissthetens mysterium. I ti...

Hvordan møte symptomer og smerter konstruktivt

Undertrykkelse symptomer kommunikasjon kroppsbevissthet sinn En spennende diskusjon jeg hadde med en arbeidskollega om hvordan møte symptomer og smerter følelsesmessig og fysisk. Og at jeg mener...

Ny tenkning i vitenskapen

Tanker er ikke-fysiske og ingen kan fortelle meg hva jeg tenker nå fullt ut. Følelser er ikke-fysiske. Ingen kan si hva jeg føler nå. Å være åpen for at vi kan sense mer og at subtile energier elle...

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)
David Storoy

David Storoy

45, Bergen

Jeg skriver en del om tradisjonell Advaita Vedanta Sampradaya i bloggen og har vært student siden november 2014. Vedanta er kunnskapsbasert og blir kalt for bevissthetsvitenskap. Det er en metodikk for å undersøke ens erfaringer i hverdagen gjennom selv-gransking(kontemplasjoner, logisk tankegang,lytte til en kvalifisert lærers undervisning av Vedanta skrifter),som kunnskapsmiddel(Selv-kunnskap). Det er en 100 % objektiv og upersonlig basert metodikk blottet for egne personlige meninger,synsinger og ideer. Metoden avslører hvem vi er etter møysommelig og forsiktig undersøkelse over tid. Selv-kunnskapen jobber da i mitt kropp- og sinn-verktøy. James Swartz er min lærer og har over 50 års erfaring som Vedanta lærer. Han har gått i lære hos Swami Chinmayananda og Swami Dayananda Saraswati. Sundari Swartz er også en lærer jeg følger tilknyttet Shiningworld,som er hjemmesiden til James Swartz - shiningworld.com Vedanta står for slutten av all kunnskap. Man slutter å søke etter erfaringer,fordi man har forstått eller realisert hva man har søkt hele tiden(selv/bevissthet/ubetinget kjærlighet). Vi forstår/realiserer at vi erfarer oss selv hele tiden. Vi har ikke et erfaringsproblem,men kunnskaps(identitetsproblem). Kilden til Vedanta er hovedsaklig Upanishads(som er i slutten av alle Vedaene) samt Bhagavad Gita og Brahma Sutras. Vedanta er ingen tro eller filosofi, men en praktisk metode av å undersøke din erfaring av virkeligheten. Trinn for trinn fører det til fjerning av ignorans om din sanne natur og til frigjøring,som er alle åndelige veiers mål. Resultatet blir at jeg er fullstendig tilfreds om hvem jeg er uansett hva som skjer i livet. Det betyr at jeg er tilfreds om at jeg er selvet og tilsynelatende individet(jiva) i verden som det er. Jeg føler ikke noe behov for å endre på noe i meg selv,andre og i verden. Når selvkunnskapen og vedanta ikke-dualitet visjonen sitter stødig i ens kropp og sinn:Jeg forstår og er ikke i tvil om at jeg er glede,ubetinget kjærlighet,grenseløs og fullkommen Selv/Bevissthet(min sanne identitet og natur). Sat-Chit-Ananda=Eksistens-Bevissthet-Grenseløs betyr alle det samme om hvem jeg er - selv/bevissthet. Det er ikke blind tro,men avhenger av min selv-gransking om det er noe i det som er hovedessensen i vedanta ikke-dualitet visjonen om hvem jeg er. Selv-kunnskapen vil utfolde i meg selv og vise hvem jeg er etter at ignorans er fjernet. Det krever tålmodig og møysommelig arbeide over langt tid. Jeg er takknemlig til kvantefysikere Erwin Schrødinger og Werner Heisenberg samt den indiske spirituelle læreren Deepak Chopra blant annet for inspirasjonen til å følge tradisjonell Vedanta. Om du ønsker å komme i kontakt med en kvalifisert tradisjonell Vedanta lærer så finnes det veldig dyktige lærere nevnt under emnet CONTACT(oppe til høyre på http://www.shiningworld.com/site/).

Kategorier

Arkiv