hits

juni 2014

Er det naturlig og sunt å jobbe hardt eller strebe etter noe?

Er det naturlig og sunt å jobbe hardt eller strebe etter noe? Man hører dette om mye i samfunnet. Og jeg så på Twitter at en person som er opptatt av ledelse nevnte noe om å jobbe hardt for.Og takk...

Framtidens vitenskap - perspektiv fra en futurist og visjonær

Det er alltid spennende å undre over hvordan fremtiden vil være og ikke minst fremtidens vitenskap. Hva det vil romme og være åpen for. Hvilke nye oppdagelser som dukker opp. Jeg lar meg fascinere...

Noen tanker om sannheter om hvem vi egentlig er,hva virkeligheten er og døden

Sannheter om hvem vi egentlig er og hva virkeligheten egentlig er har vi aldri skapt i utgangspunktet. Det er jo noe som alltid har vært / er / og vil alltid være. Men ulike tankemodeller, oppfatni...

Et lite reisebrev fra mytiske Irland 27 mai - 1 juni 2014

Et lite reisebrev fra mytiske Irland 27 mai til og med 1 juni 2014 Det var en veldig inspirerende og flott uke i Irland sammen med 13 andre fra Norge med lignende interesser for såkalte hellige st...

Å være avhengig eller uavhengig noe eller noen

Jeg vil stille spørsmålet om dette med at vi er avhengig av hverandre. Er vi egentlig det? Det høres ut for meg at man har en slags attachment til noe. Er ikke meningen å være uavhengig alt som er ...
David Storoy

David Storoy

45, Bergen

Jeg skriver en del om tradisjonell Advaita Vedanta Sampradaya i bloggen og har vært student siden november 2014. Vedanta er kunnskapsbasert og blir kalt for bevissthetsvitenskap. Det er en metodikk for å undersøke ens erfaringer i hverdagen gjennom selv-gransking(kontemplasjoner, logisk tankegang,lytte til en kvalifisert lærers undervisning av Vedanta skrifter),som kunnskapsmiddel(Selv-kunnskap). Det er en 100 % objektiv og upersonlig basert metodikk blottet for egne personlige meninger,synsinger og ideer. Metoden avslører hvem vi er etter møysommelig og forsiktig undersøkelse over tid. Selv-kunnskapen jobber da i mitt kropp- og sinn-verktøy. James Swartz er min lærer og har over 50 års erfaring som Vedanta lærer. Han har gått i lære hos Swami Chinmayananda og Swami Dayananda Saraswati. Sundari Swartz er også en lærer jeg følger tilknyttet Shiningworld,som er hjemmesiden til James Swartz - shiningworld.com Vedanta står for slutten av all kunnskap. Man slutter å søke etter erfaringer,fordi man har forstått eller realisert hva man har søkt hele tiden(selv/bevissthet/ubetinget kjærlighet). Vi forstår/realiserer at vi erfarer oss selv hele tiden. Vi har ikke et erfaringsproblem,men kunnskaps(identitetsproblem). Kilden til Vedanta er hovedsaklig Upanishads(som er i slutten av alle Vedaene) samt Bhagavad Gita og Brahma Sutras. Vedanta er ingen tro eller filosofi, men en praktisk metode av å undersøke din erfaring av virkeligheten. Trinn for trinn fører det til fjerning av ignorans om din sanne natur og til frigjøring,som er alle åndelige veiers mål. Resultatet blir at jeg er fullstendig tilfreds om hvem jeg er uansett hva som skjer i livet. Det betyr at jeg er tilfreds om at jeg er selvet og tilsynelatende individet(jiva) i verden som det er. Jeg føler ikke noe behov for å endre på noe i meg selv,andre og i verden. Når selvkunnskapen og vedanta ikke-dualitet visjonen sitter stødig i ens kropp og sinn:Jeg forstår og er ikke i tvil om at jeg er glede,ubetinget kjærlighet,grenseløs og fullkommen Selv/Bevissthet(min sanne identitet og natur). Sat-Chit-Ananda=Eksistens-Bevissthet-Grenseløs betyr alle det samme om hvem jeg er - selv/bevissthet. Det er ikke blind tro,men avhenger av min selv-gransking om det er noe i det som er hovedessensen i vedanta ikke-dualitet visjonen om hvem jeg er. Selv-kunnskapen vil utfolde i meg selv og vise hvem jeg er etter at ignorans er fjernet. Det krever tålmodig og møysommelig arbeide over langt tid. Jeg er takknemlig til kvantefysikere Erwin Schrødinger og Werner Heisenberg samt den indiske spirituelle læreren Deepak Chopra blant annet for inspirasjonen til å følge tradisjonell Vedanta. Om du ønsker å komme i kontakt med en kvalifisert tradisjonell Vedanta lærer så finnes det veldig dyktige lærere nevnt under emnet CONTACT(oppe til høyre på http://www.shiningworld.com/site/).

Kategorier

Arkiv